Зачестяват запитванията за обекти до 1000-2000 кв.м в рамките на София, посочват от Cushman & Wakefield Forton.

Прочети още...

Наемателите търсят възможности за оптимизиране на разходите в краткосрочен и средносрочен план.

Прочети още...

Делът на свободните площи е около 10% с очакване за ръст през следващите тримесечия.

Прочети още...

ИМОТЕКА пусна платформа за плащане на депозит през сайта си и въведе дистанционно сключване на предварителен договор.

Прочети още...

Въпреки негативното отражение върху жилищния сектор, членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи дават своя принос в борбата с COVID-19

Прочети още...

Делът на свободните търговски площи в София намаля до 5%

Към края на 2019 индустриалните имоти в строеж в столицата са 189 000 кв. м, със значителен дял на спекулативните проекти, посочват от Cushman & Wakefield Forton.

Прочети още...

Върховният административен съд потвърди решенията на Административния съд София-град за отмяна на допълнителното въведеното заплащане от 20 стотинки на час на кв. метър, когато се налага затваряне на улици или други публични площи.

Прочети още...