“В съвременния свят на екстремно развитие на технологиите и улеснено движение на стоки и интелект нарушаването на правата на индустриална собственост става все по-лесно. Ние имаме ангажимент да се борим с тази тенденция и административнонаказателната ни дейност е част от изпълнението на този наш ангажимент.”, коментира проф. Владя Борисова по време на IP Enforcement Summit 2023, който се провежда днес и утре в НДК в София. Това е петото международно издание на срещата на високо равнище по въпросите на правоприлагането в областта на интелектуалната собственост и за първи път в страна от Централна и Източна Европа.

Международният форум на високо равнище се организира съвместно с Патентното ведомство на Република България от Европейската служба за интелектуална собственост (EUIPO) и Европейската комисия. Целта е да събере представители на европейски институции, правоприлагащи органи от държавите-членки на ЕС и частния сектор, за да дискутират работещите решения за борба с фалшифицирането на стоки и услуги и престъпленията срещу интелектуалната собственост на глобално равнище.

В откриващото си слово пред Форума проф. Борисова изтъкна, че се полагат редица усилия за превенцията с цел намаляване на тези деяния. А когато се установят нарушения, те се санкционират. В този контекст, административнонаказателната дейност на Патентно ведомство се е увеличила, като само до края на месец май тази година са достигнати 75% от обработените преписки за цялата предходна 2022 г. Издадените наказателни постановления вече са 73% от тези за цялата предходна с очаквания до средата на годината да се достигнат показателите за цялата предходна година, което на годишна база ще е увеличение със 100%.