В периода от 6 до 14 юли 2023 г. в сградата на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева се провежда 64-та Генерална асамблея , която събира делегати и дипломати от постоянните представителства на държавите членки на СОИС за обмяна на опит, споделяне на постигнати цели и очертаване на стратегии за подобряване на системите за закрила на интелектуалната собственост.

Като част от състава на българската делегация проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентното ведомство на Р България изрази признанието на страната ни за целенасочените и последователни усилия, които СОИС полага в областта на интелектуалната собственост.

„Ние ценим високо двустранните отношения между Патентното ведомство на Република България и СОИС и благодарим за ползотворното ни сътрудничество за внедряване и надграждане на проекти, насочени към насърчаване на стимулите за интелектуална собственост в полза на националните изобретатели, малките и средни предприятия, университетите и ползвателите чрез разкриване на ползите от икономическия потенциал на интелектуалната собственост“, подчерта в своето приветствено слово проф. Борисова.

Г-н Дарен Танг, генерален директор на СОИС, приветства делегациите от 193-те държави членки на Организацията. В словото си пред форума г-н Танг представи актуална информация за напредъка, постигнат от Секретариата на СОИС в изпълнението на Стратегическия план на СОИС и обърна специално внимание на приноса на България за увеличеният ръст международни заявки по реда на Мадридската система през последните пет години.

По време на среща с г-н Танг, проф. Борисова връчи плакет в знак на благодарност за ползотворното сътрудничество между СОИС и Патентно ведомство. В резултат на ефективната работа през последните две години бяха успешно адаптирани към българската практика и преведени на български език ръководствата за интелектуална собственост за стартиращи фирми, които да подпомогнат бизнеса в България. Като успех са отчетени и съвместните дейности по Програмата на СОИС за обучение и наставничество на жени предприемачи за използване на интелектуалната собственост за развитие на собствен бизнес, като българките в Програмата вече са пет.

В рамките на Асамблеята под егидата на председателството на Полша на Central European and Baltic States Group се организира изложба на дизайни от централноевропейските и балтийските държави, дело на жени-иноватори, под надслов „Economy transformation via design – women and innovation”, която има за цел да акцентира върху значимостта на жените-иноватори в бизнеса. Страната ни е представена от дизайнерката Радина Росенова.