Европейското патентно ведомство отчита 2.5% ръст в заявките на годишна база. Китай, Република Корея и САЩ са страните с най-бърз растеж.

Ръст от 4.7% отбелязва България в броя заявки за получаване на европейски патент, сочат официалните данни на Патентния индекс за 2022 г. В същото време Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ отчита рекорден обем апликации за последните 10 години – над 193 000. На годишна база на международно ниво повишението на ведомството е с 2.5%. Най-отчетлив в световен мащаб е растежът в областта на дигиталните технологии – заявените патенти там са 16 705.

„България се представя достойно на международната патентна сцена. Ръстът в активността на страната ни е над средния за Европа и света. Това недвусмислено означава едно - изобретателите у нас все по-ясно осъзнават предимствата на патентоването, в т.ч. и в получаването на защита на наднационално ниво. Радвам се, че опазването на интелектуалната собственост става все по-ключова тема у нас. Българското патентно ведомство ще продължава да работи, за да подобри показателите на страната ни и занапред”, казва проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Република България.

Китай, Република Корея и САЩ демонстрират най-динамичен растеж по отношение на патентоването, сочат още данните от Индекса. Заявките в ЕПВ на Китай нарастват с над 15%, на Република Корея – с над 10%, а на САЩ – 2.9%. Общият растеж за държавите-членки на ЕПВ е 0.1%.

Броят на патентните апликации в ЕВП се е увеличил в седем от десетте патентно-активни области на технологиите, включително в електрическите машини/апарати/енергетика - 18.2% и в дигиталните комуникации - 11.2%, отбелязващи и най-силен ръст. Патентната активност продължава да расте и в областта на биотехнологиите - 11.2%.

Обемът на подадените заявки по държави се различава осезаемо - наблюдава се намаляване на патентните заявления от най-голямата европейска икономика - Германия, която отчита спад от 4.7%. Значително нарастване се наблюдава при Монако - 23.5%, Полша - 17.8%, Ирландия - 12.3%, Чехия - 9.0%, Португалия - 7.6%, Швейцария - 5.9%, Белгия - 5.0%.

Сред европейските заявители спад се отчита в Исландия (-23.8%), Люксембург (-20.8%), Унгария (-14.3%), и др.

На Балканите, в Румъния се наблюдава драстично покачване с цели 48.4%, в Хърватия – с 18.5%, Словения – с 6.0%. Значителен спад в патентните заявки регистрират Черна гора – със 100%, Северна Македония – с минус 60%, Сърбия - с 40.0%, Турция - с 26.3% и Гърция с 8.9%.

В топ 5 на компаниите с най-много подадени заявки за европейски патенти влизат три азиатски (Huawei, LG) една американска (Qualcomn, САЩ) и шведската фирма Ericsson.