От Асоциацията за управление за вземания отчитат по-висок среден размер на задълженията у нас.
Българите плащат по-редовно вноските си през 2022 г. Плащаемостта у нас за първите шест месеца на годината расте с 15% спрямо същия период на 2021 г. Потребителите покриват вноските по задълженията си съвестно, въпреки растящата инфлация и неустойчивата икономическа ситуация в глобален план, отчитат от Асоциацията за управление на вземания /АУВ/ в България.

В същото време средният размер на задълженията нараства, главно поради поевтиняването на парите. Към края на юни 2022 г. той е около 1000 лева при 995 в началото на годината. През 2020 г. средният размер е 792 лв., а през 2019 година – 767 лв.

През януари вече отчетохме подобряване на плащаемостта на годишна база, но това, че тя продължава, въпреки високите нива на инфлация, показва положителна и трайна тенденция. От една страна, в момента е по-изгодно да се изплащат стари задължения, от друга – потребителите все по-ясно разбират, че непокриването на вноските не е разумно нито трайно решение", казва Райна Миткова, председател на Асоциацията за управление на вземания.

С около 50 000 намалява и броят на случаите за периода, се посочва още в данните на АУВ. Към юни 2022 г. те са около 829 000 при 881 120 за цялата 2021 г. За сравнение, през 2020 година са били 936 342, а през 2019 г. – 1 084 605 случая.

Банките остават най-големият кредитор, следвани от небанковите финансови институции и телекомите. С най-малък дял са лизинговите компании, комуналните услуги и застраховките.

Картината на потребителските кредити към средата на годината е интересна и ни дава полезна информация за поведението на клиентите. Оказва се, че най-големият дял от хората в просрочие са под 30 години. Това е по-скоро позитивен тренд, тъй като  младите хора традиционно са по-неразумни и имат склонността да искат всичко и веднага. Притеснително е, когато делът на хората на средна и на над средна възраст започне да расте. Това би било знак, че те са в реална невъзможност да плащат, затова е важно да сме много внимателни в разходите си през тази година”, казва Райна Миткова.

По данни на АУВ, най-задлъжнели са мъжете под 30 години от населените места Пловдив и София, както и Благоевград и Велико Търново. В Русе и Враца усвояват най-малко кредитни продукти. Разбивка на стоковите кредити пък сочи, че клиентите най-често си купуват мобилни телефони, компютри, телевизори и друга бяла техника. Не се отчита съществен дял на потребители, които теглят кредит за почивка.

Въпреки инфлацията и общата несигурност, можем да обобщим, че картината на пазара на просрочия е по-скоро стабилна. Това е изключително важно именно сега, когато финансистите предвиждаме увеличение на лихвите по кредити, увеличение на инфлацията и потенциално задълбочаване на финансовите проблеми. Съветваме потребителите да бъдат изключително внимателни и добре да пресмятат разходите си”, казва Лилия Димитрова, заместник-председател на Асоциацията за управление на вземания, и съветва:
  • При настоящата обстановка заделяйте буферна сума, достатъчна да покрие разходите Ви за поне 6 месеца напред.
  • Направете списък на всички разходи и по възможност елиминирайте ненужните или отложете тези, които не са належащи.
  • Ако вече имате кредит и изпитвате проблеми да го погасявате, потърсете своя кредитор и обсъдете с него възможностите за предоговаряне на условията по заема. Това би могло да бъде съгласие за фиксирана лихва за няколко години, намаление на месечните вноски, в зависимост от конкретните нужди на потребителя в момента.
  • Използвайте услугите на финансови и кредитни консултанти, те ще могат да намерят най-доброто решение за вас и да минимизират рисковете.