По-малък брой купувачи и по-дълъг период за вземане на решение преди покупка. Тези тенденции ще бележат следващата година според прогнозата на АДРЕС Недвижими имоти.

Активността ще бъде с вълнообразен характер и ще бъдем свидетели на често редуване на спадове и ръстове. Голяма е вероятността купувачите да станат по-малко от продавачите, което неминуемо ще намали броя на транзакциите.

Общата посока на пазара на недвижими имоти ще бъде в силна зависимост от инфлацията, пазара на труда, битовите сметки, състоянието на малкия и средния бизнес, както и политическата стабилност. Активни през 2023 г. ще бъдат хората, търсещи жилище за собствено ползване. Тези с по-значителни спестявания също ще бъдат сред участниците на пазара. Смятам, че собствениците на имоти в непредпочитаните райони и в неподдържани сгради първи ще усетят, че трябва да понижат цените си.”, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС.

По думите ѝ, какво ще се случи с ценовите нива през предстоящата 2023 г. ще зависи от броя на сделките. А той от своя страна ще бъде резултат от това доколко ще се срещат очакванията на двете страни. Затова е добре продавачите да се вслушват в купувачите и когато им се поиска отстъпка, да преценят внимателно защо и дали е разумна.

От няколко месеца наблюдаваме забавяне на темповете във вземането на решение за покупка и тази тенденция ще е валидна през цялата 2023 г. Купувачите сравняват повече оферти, преди да сключат сделка, затова продавачите трябва да са конкурентни. През идните 12 месеца тази тенденция ще стане по-устойчива”, допълва Тенекеджиева.

Тя съветва хората, които изпитват трайни затруднения в плащането на кредита си, да продадат имота, за да покрият кредита си или част от него. Тези потребители биха могли да купят по-малко жилище с намалената вече вноска или да излязат под наем. А ако нямат реален план как ще се справят със заема си след 6 месеца, то бавенето на това решение води единствено до повече загуби, посочват експертите от компанията.

На пазара на наеми към момента съществува разбирането, че нивата следва да се повишат успоредно с инфлацията, по подобие на стоките и услугите. Но това не е икономически логично и обосновано, освен ако собствениците не отдават имота си на подпазарни нива. Доходът от наем не бива да се очаква, че ще се индексира с темпа на инфлацията на стоките и услугите. Наемите се базират на търсенето и не са трудов доход във време на ниска безработица”, посочва още Тенекeджиева.

Според нея, това, на което следва собствениците да обърнат внимание, е какви са очакванията на наемателите, колко добросъвестен наемател могат да открият, както и колко добър продукт предлагат те самите.

Според данните на АДРЕС, 2022 година е донесла редица трансформации на пазара и е поставила началото на други. Растящата инфлация, политическата нестабилност и очакванията за ръст на лихвите по кредитите накараха хората без спестявания да се оттеглят от пазара. В процес на изчакване останаха и купувачите с минимално самоучастие и с кредит, покриващ по-голямата част от стойността на имота, посочват от компанията. В същото време се появиха хората с повече спестявания. Те вложиха парите си в имот, за да ги спасят от инфлацията, тъй като съхранението на депозит спря да бъде рентабилен вариант. Изминалите 12 месеца стимулираха хората да премислят решенията и досегашното си поведение.

Потребителите започнаха да приоритизират по-внимателно разпределението на средствата си и да изчакват повече. Проучваха опциите на пазара по-добре, преди да пристъпят към сделка. През последните месеци купувачи и продавачи започнаха да изравняват броя си. Въпреки това 2022 г. се отличи с висока активност, стимулирана от все още ниските лихви и търсене, значително по-голямо от предлагането”, допълни Тенекеджиева.