България е сред лидерите по брой стоматолози в Европа, но те са неравномерно разпределени из страната.

Под знака на Covid преминава годината и в сферата на стоматологичните услуги. Пандемията ускорява значително процеса по дигитализация, като поставя акцент върху възможностите за отдалечено обслужване, обобщава Десислава Власакиева, ръководител бизнес развитие на Nano Academy Custer - неправителствена организация, която обучава дентални специалисти за новостите в професията.

През изминалата 2020 година успешно е преодоляна една от ключовите пречки за предоставянето на качествени услуги у нас - дистанцията. Тенденцията в световен мащаб е “One day dentistry” или лечение в едно посещение, което намира своето естествено отражение в страната ни.

“Днес успешно можем да разчитаме една коронка да бъде изработена от 3D принтер за временни зъби, от 3D печат на метална основа за металокерамика, както и от фрез апарат за изработка на зъб от цирконий за по-малко от час. Снемането на зъбен отпечатък дигитално пък отнема по-малко от 10 минути на зъболекарския стол, а изпращането на файла в принт център, без да има значение къде се намира, отнема секунди. Процедури, които преди години отнемаха седмици човешки труд и логистика, днес са достъпни в рамките на денонощие”, казва Власакиева.

Новите технологии ни осигуряват време, а добрите специалисти  - безкомпромисно качество на стоматологичните услуги. Ако до преди няколко години 3D печатът бе използван за производство на ключодържатели, то днес има трайно присъствие в медицината. Принтирането не само на метални конструкции, но и 3D печат на дентални смоли позволява на стоматолозите и зъботехниците да работят върху здрава, сигурна и изключително точна основа на достъпна цена”, коментира още Власакиева. И допълва, че противно на очакванията, от този тип услуги се възползват не само медиците в големите населени места, но и много прогресивни стоматолози в по-малките.

Така се преодолява още един проблем - по време на Covid много хора намалиха пътуванията си и не желаят да посещават големи центрове в големите градове. Това означава, че лечение трябва да им бъде предложено в техния град, при доверения им лекар.

“Страната ни е сред лидерите в Европа по брой дентални специалисти на 100 000 жители. Това е добрата новина. Лошата е, че те са неравномерно разпределени и ако в Пловдив на един лекар се падат 580 жители, то в Разград цифрата е 1800. Към момента е трудно да се каже категорично дали пациентите от регионите в по-висок риск получават грижа в други населени места или са лишени от нея. Но е факт, че пътуването затруднява пациентите допълнително”, споделя Власакиева.

Две услуги, които адресират този проблем, ще маркират развитието в сектора през 2022 г., според експертите. Това са мобилните рентгенови лаборатории и гостуващите хирурзи. Така в малките населени места и при трудноподвижните хора ще достига обслужване на световно ниво.

Дигитализацията в стоматологията води до няколко основни промени: намаляване на честотата на посещения на пациентите и намаляване времето на единично посещение. С натрупване, оптимизацията на време ще се отрази и на достъпността. Процесът се наблюдава в САЩ през последните години като резултат от ограничаването на дела на човешкия труд.

По думите на Десислава Власакиева методи на зъболечение от световен порядък у нас прилагат 8% от денталните специалисти и потенциалът за напредък е сериозен. “Като член на международната организация за дигиталната стоматология - DDS, наблюдавам динамиката в дигиталните технологии в световен мащаб, които напредват бързо и смятам, че процентът на новите технологии у нас има потенциал да се увеличи драстично в следващите няколко години: интраорални, настолни и лицеви скенери, компютърна томография, софтуер за проектиране и производство с помощта на компютър и производствени процедури като фрезоване и 3D печата променят начина, по който лекуваме нашите пациенти. Те от своя страна стават все по-информирани и за щастие – все по-грижещи се за оралното си здраве и хигиена.“, допълва Власакиева.