Проект: Специално събитие

Клиенти: Регионален център ЮНЕСКО – София и Областна администрация на Област София

Обхват на дейностите:
  • Цялостна концепция и организация на изложба „Нематериалното културно наследство на Словения“
  • Дизайн и предпечатна подготовка на паната
  • Координация с всички участници, подизпълнители и доставчици
  • Подготовка и разпространение на прес информация
  • Изпращане на покани до журналисти
  • Изготвяне на сценарий и изказвания на говорителите
Таргет групи: жители и гости на София

Резултати:
  • Присъствие на журналисти, които отразяват културни събития, представители от Словения и  ЮНЕСКО
  • Отразяване на събитието в медиите


Специално събитие Специално събитие Специално събитие Специално събитие