Проект: Събитие за медии

Клиент: Lion’s Head Investments

Обхват на дейностите:
  • Съдържателна подготовка на прессъобщение + визуални елементи /инфографики, таблици/
  • Изпращане на покани до журналистите и прозвъняване
  • Координация на място по време на събитието
  • Разпространение на прессъобщение до база медии
Резултати: Присъствие на журналисти от ключови икономически медии и широко отразяване на представената прес информацияСъбитие за медии Събитие за медии Събитие за медии Събитие за медии