Проект: КСО кампания

Клиент: Асоциация на колекторските агенции в България

Обхват на дейностите:
  • Организиране и провеждане на дебати по финансови в училища от цялата страна,, по време на които експертите на АКАБГ помагат на младежите с практически съвети за управление на лични финанси и бюджет

Таргет групи: ученици на възраст между 16 и 19 години

Резултати:
  • 1000 деца, ангажирани активно в разговор за финансовата дисциплина
  • Спад на дела на длъжниците под 25 г. с 20%
  • Кампанията Мисия платено е отличена с първо място в конкурса ПР Приз 2020, категория “Проект в неправителствения сектор”.


КСО кампания КСО кампания КСО кампания КСО кампания