Проект: Бизнес обяд

Клиент: AG Capital

Обхват на дейностите:
  • Цялостна концепция и организация на събитието
  • Координация с подизпълнители и доставчици
  • Визия за събитието и дизайн на презентация


Бизнес обяд Бизнес обяд Бизнес обяд Бизнес обяд