За медиите

стоят в основата на класическия PR и ние ги изграждаме и поддържаме за нашите клиенти вече 15 години