За медиите

За мен пr2 е място, на което се мисли. Любимата ми дума е аргументираната.